آرشیو صوتی جلسات حلقه

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 06/12/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

توجه: براي ذخيره فايل، بر روي لينك Right Click كرده و گزينه Save Target As را انتخاب نماييد.

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 29/11/88

بخش اول
بخش دوم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 15/11/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم
بخش ششم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 17/10/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 05/09/88

بخش اول
بخش دوم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 28/08/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 21/08/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

توجه: براي ذخيره فايل، بر روي لينك Right Click كرده و گزينه Save Target As را انتخاب نماييد.

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 14/08/88

بخش اول
بخش دوم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 07/08/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 30/07/88

بخش اول
بخش دوم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 23/07/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 16/07/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 09/07/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم
بخش پنجم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 02/07/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 26/06/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 19/06/88

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم

 


 

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان - 12/06/88

قسمت اول:
بخش اول
بخش دوم
قسمت دوم:
بخش اول
بخش دوم
بخش سوم

 


 

بازگشت به صفحه اصلی